صفحه نخستمقاله هاگفت و گوهاسخنرانی هادرس هاکتاب هایاد داشت هابیانیه هانقد و نظرزندگی نامهعکس هاتماس

 

   انقلاب، قدرت و قانون اساسی X

        گفتار سید علی محمودی در نشست «نسبت حقوق و سیاست»

خانه اندیشمندان علوم سیاسی، 9 اردیبهشت 1403

   فلسفه استقلال علمی و ساختاری دانشگاه X

        نشست  «چیستی دانشگاه، کیستی کنشگر علمی»
گروه علمی- تخصصی جامعه‌شناسیِ نظری انجمن جامعه‌شناسی ایران،
باشگاه اندیشه، 29 شهریور 1402

   عقلانیت و اخلاق در رهبری امام حسینX

         «خانۀ فرهنگی غدیر»، 4 مرداد 1402(شنیداری)

 

   کتاب‌سوزان، نقض آزادی وجدان و آزادی سیاسیX

         حلقۀ دیدگاه نو، شنبه 24 تیرماه 1402 (فایل شنیداری)

 

   دو جهان ذهنی و عینیِ جوانانِ «زن، زندگی، آزادی»X

         انجمن اسلامی مهندسین، 20 اردیبهشت 1402 (فایل شنیداری)

 

   کانت، عقلانیت، روشنگری و ایران امروز X

         موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران، آبان 1401 (فایل شنیداری)

 

   گرانیگاه امر به معروف و نهی از منکر، «نقد قدرت سیاسی» است X

         خانه فرهنگی غدیر، مرداد 1401 (فایل شنیداری)

 

   فلسفه هم آوایی آزادی و برابری در نظریه عدالت جان رالز X

         سخنرانی در همایش «فیلسوف عدالت، بررسی احوال و آثارو آرای جان رالز»، موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران، 1384 (فایل شنیداری)

 

●   آزادی و عدالت: دو بنیان دستیابی به دموکراسی

        سخنرانی سید علی محمودی در نشست پایانی «کنفرانس منطقه‌ای آموزش عدالت در آسیا» (ترجمۀ فارسی)، کالج حقوق جدید، پونا،  باشگاه اندیشه، 2913- 14 ژانویه 2024

 

●   فلسفه استقلال علمی و ساختاری دانشگاه

         سخنرانی، نشست  «چیستی دانشگاه، کیستی کنشگر علمی»، گروه علمی- تخصصی جامعه‌شناسیِ نظری انجمن جامعه‌شناسی ایران ، باشگاه اندیشه، 29 شهریور 1402

 

●   اندیشه سیاسی متافیزیکی و پسامتافیزیکی

         سخنرانی، نشست نقد و بررسی رسالۀ «نسبت و رابطه اندیشه سیاسی متافیزیکی و اندیشه سیاسی پسا متافیزیکی»، انجمن علوم سیاسی ایران، مهرماه 1393

 

 

 

 

 

   
بالای صفحهصفحه نخست