Site in englishزبان فارسی

صفحه نخستمقاله هاگفت و گوهاسخنرانی هادرس هاکتاب هایاد داشت هابیانیه هانقد و نظرزندگی نامهعکس هاتماس

---

روز ملی کوروش کبیر بر جهانیان به‌ویژه ملت بزرگ ایران مبارک باد

 

هفتم آبان روز ملی کوروش کبیر است. در این روز فراموش نشدنی، به سال 539 پیش از میلاد، کوروش کبیر به دولتشهر بابِل گام نهاد و یهودیان دربند استبداد و خودکامگی را آزاد کرد.
کوروش از زمامداران خردمند، دادگر، اخلاقی و انسان‌دوست تاریخ و مایۀ فخر و مباهات هر ایرانی بوده و خواهد بود.
منشورحقوق بشر کوروش از پیشگامی هخامنشیان در تدوین، ترویج و رعایت حقوق بشر در دوران طلایی این قدرت جهانی ایرانِ بزرگ حکایت می‌کند.
هرچند با کمال تأسف روز بزرگداشت کوروش کبیر در گاهشمار رسمی ایرانِ امروز حذف شده و این کار مایه‌ای از خردورزی و میهن‌دوستی ندارد، اما نام، یاد و آثار ارزشمند کوروش و سلسلۀ هخامنشیان از ذهن و ضمیر شهروندانی ایران و جهان محو نخواهد شد.
از فرهنگ، تمدن، اخلاق‌گرایی، دینداری، سیاستمداری و تساهل هخامنشیان نسبت به پیروان ادیان و آئین‌های گوناگون می‌توان آموخت و آموزه‌های آنان‌را در این روزگار به کار گرفت.
شایسته است میراث زنده و جاودانۀ کوروش بزرگ هرچه بیشتر و ژرف‌تر به ایرانیان و دیگر ملت‌های جهان معرفی شود و به ویژه جوانان برومند ایران از او درس حقوق بشر، پاسداشت کرامت ذاتی انسان، رواداری و دولتمردیِ خردمندانه بیاموزند.

 7 آبان ماه 1401

---

 

    

 

 

 

 

 

   
بالای صفحهصفحه نخست