Site in englishزبان فارسی

صفحه نخستمقاله هاگفت و گوهاسخنرانی هادرس هاکتاب هایاد داشت هابیانیه هانقد و نظرزندگی نامهعکس هاتماس

---

«مهسا»های ایران را دریابیم

درباره جان باختن مهسا امینی پس از دستگیری توسط «گشت ارشاد»

 

خاموشی زودهنگام شمع وجود مهسا امینی، زن جوان و برومند ایرانی را به خانواده محترم و داغدیده، دوستان گرامی او و شهروندان دلیر و صبور مام میهن تسلیت می گویم.
به راستی، در «گشت ارشاد»، با عملکرد تهاجمی، دستگیری و انتقال شهروندان به مراکز پلیس، و...، لفظ «ارشاد» چه محلی از اِعراب دارد؟
«توجیه و آموزش» شهروندان بازداشتیِ گشت ارشاد در مراکز پلیس، فاقد مستند قانونی و امری دلبخواهی و تحکمی (Arbitrary) است. برچیدن گشت ارشاد، اقدامی خردمندانه، دوراندیشانه و مثبت است. از این رو، توصیه می شود.
بی تردید، مسئولیت امنیت، به ویژه حفظ جان شهروندانی که بازداشت و یا زندانی می شوند، با پلیس و عوامل زندان است.
افراد پلیس ایران بایستی در ماموریت های خویش، این گزارۀ «قاعدۀ زَّرین» (Golden Rule) را به دقت بیاموزند و در آن بسیار اندیشه کنند: «چنان رفتار کن که بخواهی در همان موقعیت با تو رفتار شود».
سعدی در همین معنی، سروده است:
من شنیدم ز پیر دانشمند
تو هم از من به یاد دار این پند
آنچه بر نفس خویش مپسندی
نیز بر نفس دیگری مپسند


 شهریور ماه 140
1

---

 

    

 

 

 

 

 

   
بالای صفحهصفحه نخست